lördag 20 november 2010

Fina ord om mammor

När mammor dör,
då förlorar man ett av väderstrecken.
Då förlorar man vartannat andetag;
då förlorar man en glänta.

När mammor dör växer det sly överallt.

Göran Tunström